Zatraži ponudu

Pošaljite nam  slijedeće podatke na email: info @ mitas.hr

Za terasu:

 • dimenzije terase
 • visina do neke točke (ulazna vrata,. rubni kamen bazena i sl.)
 • na koji način je riješena odvodnja vode
 • vrsta podloge
 • strana svijeta na koju je objekt okrenut
 • tip objekta (javni ili privatni)
 • fotografiju trenutnog stanja
 • sliku objekta koji vas je inspirirao

 

Za fasadu:

 • dimenzija fasade
 • željena vrsta drveta
 • na koji način je izvedena izolacija
 • nacrt objekta u .dwg formatu
 • stranu svijeta na koji je objekt okrenut
 • fotografiju trenutnog stanja
 • sliku objekta koji vas je inspirirao

 

Za marine deck:

 • dimenzija prostora
 • visina do neke točke (vrata, rubni kamen bazena i sl.)
 • trenutna vrsta podloge
 • podno grijanje?
 • fotografiju trenutnog stanja
 • sliku objekta koji vas je inspirirao

 

Za sjenicu:

 • dimenzija sjenice
 • trenutna situacija (trava ili beton)
 • željena vrsta drveta
 • neki posebni zahtjevi?
 • tip krova?