Ventilirane fasade

Ovakav tip fasade postao je jedan od najvažnijih sustava izolacije kuća i stanova. Radi se o fasadi u dva sloja, gdje prvi sloj čini izolacija, a drugi vanjska obloga ispod koje je omogućeno vertikalno strujanje zraka pomoću donjeg i gornjeg otvora.

Upravo ti otvori su važni za pravilno strujanje zraka i odvodnju kapilarne vlage sa zidova. Ista se javlja radi razlike u temperaturi (iznutra-izvana), te se odvodi strujanjem zraka. Ukoliko bi odvođenje vlage iz bilo kojeg razloga bilo onemogućeno, tijekom vremena bi došlo do truljenja izolacije i vanjske stjene.

Kod izrade ventilirane fasade važno je imati dva ključna sastojka. Dobro izoliran zid i odmaknutu vanjsku oblogu. U slobodnom prijevodu, za izolaciju se postavlja klasična kamena vuna ili stiropor, vanjska obloga odmaknuta je od 30-100 mm od izolacije.

Kod izrade fasade od drveta, važno je upotrijebiti kvalitetniju vrstu drveta koja se neće koritati radi razlike u vlazi unutrašnjeg i vanjskog sloja. najčešće se koristi Sibirski Ariš, koji je jedan od najboljih kompromisa cijene, kvalitete i estetike.