Osnovna pravila montaže

1. Twinson je materijal koji pod utjecajem sunca i vode dobiva na volumenu i po širini i po dužini. Stoga je potrebno ostaviti propisan razmak između podnica, te na čelima podnica.

2. Međusobno spajanje podnica vrši se isključivo sa originalnim spojnicama. One su prilagođene naknadnom širenju podnica.

3. Twinson će se nakon montaže proširiti i u dužinu cca 5mm/1m dužine

4. Twinson nije elastičan materijal kao drvo. Iz tog razloga treba paziti pri postavljanju na neravne površine ili površine hidroizolacije gdje nije moguće pričvrstiti podkonstrukciju za podlogu. U takvim slučajevima je važno napraviti kvadratni okvir kako bi se osigurala stabilnost podkonstrukcije / terase.

5. Radi što bržeg sušenja, podnice moraju biti postavljene pod nagibom od 1% niz podnicu.

6. Radi uzdužnog širenja materijala, svako pričvrščivanje podnice vijcima nije dozvoljeno.

7. Kako bi se spriječilo izdizanje podnica na poprečnim krajevima terase, važno je napraviti dvije podkonstrukcjske letve na duplo manjem razmaku od uobičajenog (25 cm)