Klupe

Najčešće ih radimo od istih materijala kao i terase. Kod klupa je najosjetljiviji dio onaj za sjedenje radi horizontalnog položaja. Na tom dijelu drvo više upija i otpušta vlagu, pa je taj dio i osjetljiviji na zub vremena.

Obzirom da je svaka klupa drugačija, izrada pedstavlja izazov za svakog stolara. One moraju izgledati jednostavno i lijepo, a to nekad nije lako provesti u djelo.

Najljepše klupe napravili smo upravo u suradnji sa dobrim arhitektima kako bi se postigao npr. efekt "lebdenja".