Javni objekti

Upotreba drveta na javnim objektima može biti i funkcionalna i estetska. Bilo da se radi o postavi terase, klupa ili fasada, drvo je neizbježan materijal koji nas uvjek spaja sa prirodom.

Kod javnih objekata robusnost i funkcionalnost su na prvom mjestu. U prvom redu se koriste jeftinije tropske vrste poput Bangkiraia i Pao Ora, uz naravno Sibirski Ariš, koji je po cijeni i najatraktivniji.

Kad su javni objekti u pitanju, treba obratiti pažnju na što veći interval održavanja i u svakom slučaju prediomenzirati nosivost.