Dekorativne fasade

Manje površine koje je potrebno začiniti detaljima od drveta moguće je izvesti i van pravila ventiliranih fasada. Zapravo je najvažnije poštovati mogućnost odvođenja vlage. To se može postići ugradnjom razmaka između letvica kao kod ugradnje drvenih terasa. Pri tome valja napomenuti da se može raditi o manjim površinama, s tim da razmak između daske i izolacije mora biti u preporučenim mjerama.

Iz istog razloga mogu se koristiti vrste drveta koje inače ne biste vidjeli na većim površinama poput Tikovine, Ipe Lapacha, itd.